« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Veřejná vyhláška OOP -stanovení místní úpravy provozu na pozmních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška OOP -stanovení místní úpravy provozu na pozmních komunikacích
Magistrát města Brna Odbordopravy B | R ! N E 0 Š
<br> SP- ZN-i 5400/0D/MMB/0258798/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XXXX-XX-XX Č.J.: MMB/OXXXXXX/XXXX TEL-lE-MAIL: XXXXXXXXX/hedlova.jarosiava©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu) a podle X XXX a následně části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policii ČR,KŘP JMK SPDI Brno viz č.j.: KRPB-118644-1/ČJ-2020-0600Di-KOL,ze dne 10.07.2020 podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul.Bořetická 17
<br> spočívající v umístěni svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč.dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační značky vozidla 2B1 8148 či,a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) <.>
<br> Platnost tohoto stanoveni je podmíněna vydáním rozhodnutí,kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní užívání komunikace <.>
<br> Odůvodnění
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ulice Bořetická 17 na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou <.>
<br> Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle 5 172 odst.4 a 5 správního řádu nebyly Magistrátu města Brna,Odboru dopravy,jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené lhůtě doručeny <.>
<br> Poučení
<br> Proti opatření ob...

Načteno

edesky.cz/d/4140483

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz