« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - referent/ka hospodaření s majetkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent/ka hospodaření s majetkem
uni-tj
<br> OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č.20/2020
<br> Tajemník UMC Brno-sever vyhlašuje v souladu s © 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu neurčitou:
<br> referent/referentka hospodaření s majetkem Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-sever,Bratislavská 70,601 47 Brno,a ostatní území města Brna
<br> Charakteristika pozice:
<br>.komplexní zajišťování správy majetku,zejména pronájmu a pachtu nemovitého majetku (příprava podkladů a projednání podmínek pronájmu/pachtu,zveřejňování záměrů pronájmu/pachtu,zpracování návrhů smluv a jejich evidence,kontrola užívání majetku,správa náj emného/pachtovného z nájemních/pachtovních smluv atd.)
<br>.příprava materiálů k nabytí majetku do vlastnictví města a svěření majetku města městské
<br> části
<br> příprava materiálů pro zápis do katastru nemovitostí a pro řízení o pozemkových úpravách realizace účetních operací v rámci své agendy
<br> příprava oprav majetku a podkladů pro výběr dodavatelů a uzavírání smluv
<br> zajišťování evidence a inventarizace majetku
<br> vedení evidence dlouhodobého hmotného majetku města svěřeného městské části sestavování plánů správy majetku podle propočtů,sumarizací,výsledků inventur a potřeb
<br> Platové podmínky: 9.platová třída dle nařízení Vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů,další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené,3 dny zdravotního volna,možnost práce z domova,příspěvek na stravování,ošatné ve výši 3.500 Kč ročně,osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci,dopravu,kulturu,zájmovou činnost,jazykové vzdělávání,dioptrické brýle nebo kontaktní čočky apod.)
<br> Termín nástupu: dle dohody
<br> Požadavky:.minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe stavebního nebo ekonomického zaměření).znalost záko...

Načteno

edesky.cz/d/4140482

Meta

Pronájem   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz