« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Vinohrady - Výběrové řízení - referent územ.plánování a stav.úřadu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Vinohrady.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - referent územ.plánování a stav.úřadu
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo úředník/úřednice „referent územního plánování a stavebního řádu'' (stavebního úřadu)
<br> Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust.& 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a ozměně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.)
<br> Pracovní poměr: na dobu neurčitou,plný pracovní úvazek <.>
<br> Místo výkonu práce: statutární město Brno,Úřad městské části města Brna,Brno-
<br> Starý Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno <.>
<br> Charakteristika pozice: zajištění odborné agendy správních činností na úseku
<br> územního plánování a stavebního řádu — vedení řízení,rozhodování a výkon pravomocí stavebního úřadu I.stupně na území městské části,provádění kontrolních prohlídek,nařizování příslušných opatření apod.Vyměřování správních poplatků <.>
<br> Platové podmínky: se řídí zákonem č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění
<br> pozdějších předpisů a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10,+ příplatky dle nařízení vlády) <.>
<br> Termín odevzdání přihlášky: průběžně do obsazení pracovní pozice
<br> Kvalifikační předpoklady a požadavky:
<br> vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního,architektonického nebo právnického směru,nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví,nebo střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou voboru stavebnictví a 3 roky praxe voboru stavebnictví <,>
<br> znalost obecně závazných předpisů souvisejících svykonávanou činností,zejména zákona č.183/2006 Sb <.>,stavební zákon a zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,vše v platném znění <,>
<br> zkouška zvláštní odborné způsobilosti „pro výkon činností při územním rozhodování apři rozhodování na ús...

Načteno

edesky.cz/d/4140481

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Vinohrady      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz