« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - VŘ na prodej hmotných nemovitých věcí - garáže s pozemkem v k.ú. Poříčany

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OMAJ VR 13183 20 Poricany garaz V1 FINAL P
č.j.: 13183/20 -SSHR
<br>
ČR - Správa státních hmotných rezerv,Šeříková 616/1,150 85 Praha 5 – Malá Strana,tel.: +420 222 806 111 <,>
<br> fax: +420 251 510 314,IS DS: 4iqaa3x,e-mail: posta@sshr.cz,www.sshr.cz
<br> Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br> _________________________________________________________________________
<br>
V Y H L A Š U J E
<br>
<br> ve dnech 15.9.2020 – 15.12.2020
výběrové řízení
<br>
<br> na prodej hmotných nemovitých věcí
- garáže s pozemkem v k.ú.Poříčany
<br> za nejvyšší nabídnutou kupní cenu
<br> Vyhlašovaná minimální cena: 250.000 Kč
<br> __________________________________________________________
<br> Budova garáže se nachází v katastrálním území a obci Poříčany,okres Kolín na pozemku:
<br>  parcela č.907/2,zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m²,jejíž součástí je stavba bez
čp/če,jiná stavba,zapsaná na LV 720 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště Kolín (dále jen „nabízený majetek“) <.>
<br> Charakteristika nabízeného majetku
Popis nabízeného majetku je obsažen ve výňatku ze znaleckého posudku,který je uveden v
příloze č.3 tohoto výběrového řízení a v příloze č.2 (kupní smlouva) <.>
<br> Přístup k nabízenému majetku
Nabízený majetek je přístupný ze zpevněné komunikace ve vlastnictví obce Poříčany a přes
pozemek ve vlastnictví Českých drah,a.s.Tento přístup není právně ošetřen <.>
<br> Prohlídka nabízeného majetku
Prohlídku lze uskutečnit pouze na základě žádosti zájemce (telefonicky nebo zaslané
e-mailem) adresované kontaktní osobě uvedené níže,a to nejpozději do termínu
30.11 2020 <.>
<br> Adresa pro podání nabídek:
<br> Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1,150 85 Praha 5
<br>
Termín pro podání nabídek
Nabídky musí zájemci doručit na uvedenou adresu nejpozději do 15.12.2020 do 12:00 hodin
v uzavřené zapečetěné obálce označené v levém horním rohu čelní strany výrazným nápisem
„Neotvírat“ a „Výběrové řízení – Poříčany – č.j.:...

Načteno

edesky.cz/d/4140240

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz