« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Pozvánka na zasedání ZM dne 16.9.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka ZM 16 9 2020
P O Z V Á N K A
na
zasedání Zastupitelstva města Pečky <,>
které se koná
dne : 16.září 2020 v 17.30 hodin v jídelně Základní školy Pečky
<br> Vstup do místnosti pouze s ochranou dýchacích cest „Rouškou“
PROGRAM :
<br> Prezentace a schválení PD „Revitalizace centrálního městského parku v Pečkách,sever-2.etapa“
Prezentace a schválení „Dopravní studie pro zklidnění dopravy v ulicích V Kaštánkách a Letohradská,Pečky“
<br>
1.Zahájení,zpráva starostky města o aktuální situaci ve městě
2.Kontrola úkolů
3.Blok MěÚ:
a) Plnění rozpočtu ke dni 31.7.2020 a plnění plánu hospodářské činnosti ke dni 30.6.2020
b) Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
c) Rozpočtová opatření č.10/2020
d) Informace o půjčkách z FRB,II.kolo pro rok 2020
e) OZV č.1/2020 o nočním klidu
f) OZV č.2/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
g) OZV č.3/2020 o zrušení OZV č.2/2005 Řád veřejného pohřebiště v Pečkách
h) Zpráva Kontrolního výboru
i) Uzavření Dodatku k VPS č.17/2020 a poskytnutí dotace pro TJ Spartak Pečky na zřízení kanalizační přípojky
j) Zpracování PD a realizace inv.akce „VO,MR a chodník v ulici Ke Hřišti V.CH <.>
4.Majetkové věci:
k) Revokace usnesení ZM č.3/2020 a směna pozemků s Ing.J.Z.Radim,koryto vodního toku umělé v k.ú.Pečky za pozemek v majetku města
l) Uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce na prodej části pozemku v k.ú.V.CH.– vybudování trafostanice pro 19 RD
m) Prodej nově zaměřených pozemků č.parc.535/2,č.parc.2226/40 v k.ú.Pečky
n) Odkoupení pozemku č.parc.85/5 v k.ú.V.CH – koryto vodního toku umělé
o) Nabídka společnosti PHARMA 5
5.Stavební věci:
p) Změna č.3 Územního plánu města Pečky
6.Různé:
q) Informace o investičních akcích ve městě
7.Diskuse
8.Usnesení
9.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/4138815

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz