« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1563 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-73613/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1563 - k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly 1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy OVO-73613/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1563
ze dne 3.8.2020
<br> k návrhu na poskytnutí účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na vrub kapitoly
1016 - rezerva na spolufinancování projektů EU/EHP z rozpočtu hlavního města Prahy
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s o u h l a s í
<br> 1.s úpravou rozpočtu vlastního hl.m.Prahy ve výši 351,70 tis.Kč dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> 2.s poskytnutím účelové investiční dotace MČ Praha - Klánovice na spolufinancování
projektu podpořeného ze SFŽP ve výši 351,70 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.náměstkovi primátora Pavlovi Vyhnánkovi,M.A <.>
<br> 1.předložit Zastupitelstvu hl.m.Prahy návrh dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 10.9.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu kapitálových výdajů
<br> MHMP - XXX XXXXXXX Rezerva na spolufin.projektů EU/EHP X XXXX -XXX,70
<br> C e l k e m -351,70
<br> III.Úprava rozpočtu kapitálových výdajů - XXX.XXXX - poskytnutí (NIV/IV) dotace MČ HMP (strana DAL)
<br> Praha - Klánovice 0081362000032 Pořízení elektromobilu pro MČ Praha - Klánovice 6330 6363 84 0416 351,70
<br> C e l k e m 351,70
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1563 ze dne 3.8.2020
<br> Účel / Název akce
<br> Odbor/Organizace
<br> POL
<br> Úprava celkových
<br> nákladů*/ (v tis.Kč)
<br> 0,00
<br> ODPA
<br> Číslo akce
<br> Návrh
<br> Městská část Číslo akce
<br> Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
UZ ORJ
<br> UZ ORJ
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br>
<br> Důvodová zpráva
(pro RHMP i ZHMP)
<br>
<br>
<br> Star...

Načteno

edesky.cz/d/4058127


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz