« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-73614/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1610 - k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva školství, mládeže a OVO-73614/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1610
ze dne 3.8.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2020 o poskytnuté transfery ze
státního rozpočtu z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy v souvislosti s financováním
<br> projektů z Operačního programu Výzkum,vývoj a vzdělávání určené pro MČ HMP a poskytnutí
učelových neinvestičních dotací MČ Praha 6,Praha 11 a Praha 20
<br>
<br> Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu hlavního města Prahy o 5.225,00 tis.Kč dle přílohy č.1 tohoto
usnesení
<br> 2.poskytnutí účelových neinvestičních dotací MČ Praha 6,Praha 11 a Praha 20 dle
přílohy č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.8.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1610 ze dne 3.8.2020
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ROZ MHMP 0010957100059 4116 103133063 0416 900,00 900 000,00
<br> ROZ MHMP 0010957100059 4116 103533063 0416 1 000,00 1 000 000,00
<br> ROZ MHMP 0015067100059 4116 103133063 0416 900,00 900 000,00
<br> ROZ MHMP 0015067100059 4116 103533063 0416 1 000,00 1 000 000,00
<br> ROZ MHMP 0010910100059 4116 103133063 0416 675,00 675 000,00
<br> ROZ MHMP 0010910100059 4116 103533063 0416 750,00 750 000,00
<br> 5 225,00 5 225 000,00
<br> Účel / Úprava Částka Číslo
<br> Městská část Číslo akce Název akce podíl EU podíl SR rozpočtu podíl EU podíl SR zálohové
<br> ODPA UZ (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) platby
<br> Praha 6 0015067000006
EU - Místní akční plán vzdělávání II MČ P...

Načteno

edesky.cz/d/4058126


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz