« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1616 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu OVO-73615/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1616 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu OVO-73615/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1616
ze dne 3.8.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční
transfer ze státního rozpočtu z Ministerstva dopravy na úhradu prokazatelné ztráty ze závazku
<br> veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě v roce 2020
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 21.942,00 tis.Kč dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtová opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 14.8.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1616 ze dne 3.8.2020
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ODO MHMP 0092914080058 4116 27355 0329 21 942,00 21 942 000,00
<br> 21 942,00 21 942 000,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce Účel / rozpočtu
<br> Název akce ODPA UZ (v tis.Kč) (v Kč)
<br> ODO MHMP 0092914000000
<br> Krytí nákladů hl.m.Prahy na úhradu prokazatelné
<br> ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné
<br> železniční dopravě v roce 2020
<br> 2294 5193 27355 0329 21 942,00 21 942 000,00
<br> C e l k e m 21 942,00 21 942 000,00
<br> UZ ORJ
<br> C e l k e m
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na poskytnutý transfer ze státního rozpočtu
<br> POL ORJ
<br> Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní
<br> drážní dopravy
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/4058125


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz