« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1615 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních OVO-73616/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1615 - k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních OVO-73616/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1615
ze dne 3.8.2020
<br> k návrhu na navýšení rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v roce 2020 o neinvestiční
transfery ze státního rozpočtu z Ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti
<br> s financováním projektu z Operačního programu Zaměstnanost
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy o 34.670,50 tis.Kč dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.8.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora XXXXX XXXXXXXX,M.A <.>
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1615 ze dne 3.8.2020
<br> Úprava Částka
<br> rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> SOV MHMP 0011111030058 4116 104113013 0582 16 422,90 16 422 861,79
<br> SOV MHMP 0011110030058 4116 104513013 0582 18 247,60 18 247 624,21
<br> 34 670,50 34 670 486,00
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Úprava Částka
<br> Odbor/Organizace Číslo akce rozpočtu
<br> (v tis.Kč) (v Kč)
<br> SOV MHMP 0011111000000 4349 5222 104113013 0582 16 422,90 16 422 861,79
<br> SOV MHMP 0011111000000 4349 5222 104513013 0582 18 247,60 18 247 624,21
<br> SOV MHMP 0010892000000 4349 5222 104100106 0582 -1 824,80 -1 824 762,43
<br> SOV MHMP 0011111000000 4349 5222 104100106 0582 1 824,80 1 824 762,43
<br> C e l k e m 34 670,50 34 670 486,00
<br> EU - Systémová podpora sociální práce v HMP
<br> EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené
<br> EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené
<br> EU - Rodiny a děti sociálně vyloučené
<br> Operační program Zaměstnanost
<br> Odbor ORG
<br> C e l k e m...

Načteno

edesky.cz/d/4058124


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz