« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1600 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 11 a navýšení limitu OVO-73617/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření - Usnesení Rady č.1600 - k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m. Prahy o účelovou dotaci poskytnutou Městskou částí Praha 11 a navýšení limitu OVO-73617/2020
Hlavní město Praha
<br>
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
U S N E S E N Í
<br> Rady hlavního města Prahy
<br>
číslo 1600
ze dne 3.8.2020
<br> k návrhu navýšení rozpočtu běžných výdajů Městské policie hl.m.Prahy o účelovou dotaci
poskytnutou Městskou částí Praha 11 a navýšení limitu prostředků na platy Městské policie
<br> hl.m.Prahy pro r.2020
<br>
Rada hlavního města Prahy
<br> I.s c h v a l u j e
<br> 1.úpravu rozpočtu vlastního hlavního města Prahy v kap.07 - Bezpečnost dle přílohy
č.1 tohoto usnesení
<br> 2.zvýšení limitu prostředků na platy Městské policie hl.m.Prahy o částku 100,0 tis.Kč
<br> I I.u k l á d á
<br> 1.MHMP - XXX MHMP
<br> X.realizovat rozpočtové opatření dle bodu I.1.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.8.2020
<br> 2.realizovat úpravu limitu prostředků na platy dle bodu I.2.tohoto usnesení
<br> Termín: 7.8.2020
<br>
<br>
MUDr.XXXXXX XXXX v.r <.>
<br> primátor hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
doc.Ing.arch.XXXX XXXXXXXX v.r <.>
I.náměstek primátora hl.m.Prahy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Předkladatel: náměstek primátora Ing.XXXX XXXXXXXX
Tisk: R-XXXXX
Provede: MHMP - XXX MHMP
Na vědomí: odborům MHMP
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha č.1 k usnesení Rady HMP č.1600 ze dne 3.8.2020
<br> I.Úprava rozpočtu příjmů včetně tř.8 - financování (strana MD)
<br> MČ Praha 11 0091635000011 přijetí neinvestiční dotace pro MP HMP 6330 4137 79 0777 100,00
<br> C e l k e m 100,00
<br> II.Úprava rozpočtu výdajů včetně tř.8 - financování (strana DAL)
<br> Úprava rozpočtu běžných výdajů - mimo pol.5347
<br> Městská policie hl.m.Prahy 0097701000000 navýšení mzdových prostředků MP HMP pro 000000000 0777 100,00
<br> strážníky OŘ MP Prahy 11
<br> C e l k e m 100,00
<br> Účel / Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
<br> Číslo akce Účel / Název akce
Úprava rozpočtu
<br> (v tis.Kč)
ODPA
<br> 5311
<br> ORJ
<br> UZ ORJ
<br> Úprava rozpočtu vlastního hlavního města Prahy ve vazbě na vlastní zdroje HMP (včetně OPP)
<br> Číslo akceOdbor/Organizace
<br> Odbor/Organizace
<br> POLODPA UZ
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4058123


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz