« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kabelové vedení Rašovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kabelové vedení Rašovice
439
<br> Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlicí
<br> spiszp.: MÚTý/STAV/1488/202O _ _ cí: MUTý/STAVH488/2020—4-Rozh-URUSwVe Týniště nad Orlicí 05.08.2020
<br> Oprávněná úřední osoba: Ing.XXX XXXXXX E—mail: vesela©tynistecz Telefon: XXXXXXXXX
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ÚZEMNÍROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Týništi nad Orlici,odbor — stavební úřad,jako stavební úřad příslušný dle 5 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kabelové vedení - Rašovice,obnova NN na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 184 (zastavěná plocha a nádvoří),pozemkové parcely parcelní číslo 1025/2 (zahrada),1192 (ostatní plocha),1202 (ostatní plocha) v katastrálním území Lípa nad Orlicí,stavební parcely parcelní číslo 2 (zastavěná plocha a nádvoří),3 (zastavěná plocha a nádvoří),5 (zastavěná plocha a nádvoří),7 (zastavěná plocha a nádvoří),9 (zastavěná plocha a nádvoří),10 (zastavěná plocha a nádvoří),11 (zastavěná plocha a nádvoří),14 (zastavěná plocha a nádvoří),16 (zastavěná plocha a nádvoří),17 (zastavěná plocha a nádvoří),18 (zastavěná plocha a nádvoří),20 (zastavěná plocha a nádvoří),21 (zastavěná plocha a nádvoří),22/1 (zastavěná plocha a nádvoří),28 (zastavěná plocha a nádvoří),29 (zastavěná plocha a nádvoří),30 (zastavěná plocha a nádvoří),31 (zastavěná plocha a nádvoří),32 (zastavěná plocha a nádvoří),33 (zastavěná plocha a nádvoří),34 (zastavěná plocha a nádvoří),41 (zastavěná plocha a nádvoří),42 (zastavěná plocha a nádvoří),47 (zastavěná plocha a nádvoří),49 (zastavěná plocha a nádvoří),50 (zastavěná plocha a nádvoří),51 (zastavěná plocha a nádvoří),52 (zastavěná plocha a nádvoří),54 (zastavěná plocha a nádvoří),55 (zastavěná plocha a nádvoří),56 (zastavěná plocha a nádvoří),57 (zastavěná plocha a nádvoří),58 (zastavěná plocha a nádvoří),59 (zastavěná plocha a nádvoří),60 (zastavěná plocha a nádvoří),61 (zastav...

Načteno

edesky.cz/d/4056510

Meta

Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz