« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a zahájení územního řízení na stavbu Těškov, RO 0243, TS, kNN, zak. č. IE-12-0007395

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby a zahájení územního řízení na stavbu Těškov, RO 0243, TS, kNN, zak. č. IE-12-0007395
Spis.zn.(č.j.): MeRo/5753/OST/20 XXX V Rokycanech: X.X.XXXX
<br> Č.j.dokumentu.: MeRo/7318/OST/20
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> E-mail:
ID datové schránky:
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> petra.melkova@rokycany.cz
mmfb7hp
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY A ZAHÁJENÍ
<br> ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br>
ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje XXXXXX XXXXXXXX,s.r.o <.>,IČO XXXXXXXX,Manětínská č.p.138,331 01 Plasy
<br> (dále jen "stavebník"),dne 10.6.2020 ohlásila stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu:
<br>
<br> Těškov,RO_0243,TS,kNN,zak.č.IE-12-0007395
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.5/1,5/2,6/1,6/2,7/1,7/2,11,12,14/1,16/2,16/3,20,21,22,23 <,>
<br> 25,26,27,28/1,28/2,29/2,31/1,31/2,32,33,35,53,58,60,61,62,63,64,65,66,67/1,67/2,68,138 <,>
<br> 217,parc.č.1,16/8,16/11,17/1,106/5,106/7,116/2,116/4,116/5,116/7,116/8,116/10,596/29 <,>
<br> 596/31,637/6,637/10,638/2,638/8,638/9,1067/14,1133/10,1133/11,1133/15,1133/16,1133/17 <,>
<br> 1133/21,1133/22,1133/23,1133/30,1133/43,1133/44,1137/1,1141/1,1161/3,1243 v katastrálním
<br> území Těškov <.>
<br>
<br> Stavební úřad došel k závěru,že nejsou splněny podmínky pro vydání souhlasu,a rozhodl podle § 128
<br> odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),že ohlášený záměr projedná v řízení.Podané ohlášení se
<br> považuje za žádost o povolení odstranění stavby,řízení je zahájeno dnem podání ohlášení.Lhůta pro
<br> vydání rozhodnutí začíná běžet od právní moci usnesení o projednání záměru v řízení <.>
<br>
<br> Demontáž:
<br> Odstranění stávajícího venkovního vedení NN ČEZ Distribuce,a.s.bude provedeno dle přiložené situace
<br> demontáží.Bude demontováno stávající vzdušné vedení včetně stávající čtyřsloupové trafostanice DTS
<br> RO_0234.Odstranění stávajícího vedení ...

Načteno

edesky.cz/d/4054144

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz