Město Rokycany

Okresní město
Okres Rokycany

http://rokycany.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany

Datová schránka: mmfb7hp
E-mail: posta@rokycany.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 09. 2020 Záměr č. 43/2020/ORM - prodej pozemkových
23. 09. 2020 Záměr výpůjčky č. 52/2020/ORM - výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 2764/12 v k.ú. Rokycany o výměře 25 m2 přilehlé ke stavbě umístěné na st. 148/5 v k.ú. Rokycany - předzahrádka
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o odstranění stavby, rozhodnutí o umístění stavby Těškov, RO 0243, TS, kNN, zak. č. IE-12-0007395
22. 09. 2020 VV Návrh opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK v obci Osek
22. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Javorová v Rokycanech
22. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II.tř. č. 234 Skomelno - Lhota p.Radčem
22. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dělostřelců v Rokycanech
21. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. tř.č. 233 u obce Všenice v rámci opravy mostu
17. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci stavby parkoviště u plaveckého bazénu v Rokycanech
17. 09. 2020 VV Výzva k vyzvednutí písemnosti_Pech Marek 1975
17. 09. 2020 VV Výzva k vyzvednutí písemnosti_Ing. Tomáš Fišer 1956
17. 09. 2020 Rozpočet HBPK 2020
15. 09. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci rekonstrukce silnice II.tř.č.233 v Radnicích i.etapa 1. část
11. 09. 2020 VV Výzva k vyzvednutí písemnosti_Strnad Jiří 1988
11. 09. 2020 Záměr č. 51/2020/ORM - pacht pozemkových parcel pč. 1411/2, p.č. 2982/9, p.č. 1488/7, p.č. 1488/2, části p.č. 297/4, části 288/1 vše v k.ú. Rokycany
09. 09. 2020 Veřejná vyhláška, rozhodnutí o umístění stavby Výstavba metropolitní datové optické sítě města Rokycany - 8. etapa
09. 09. 2020 Dokument "Usnesení o dražbě - L..." již není dostupný.
09. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - O..." již není dostupný.
08. 09. 2020 Výzva k vyzvednutí písemnosti - Marek Herman, 1976
08. 09. 2020 Oznámení o zveřejnění změn rozpočtu
08. 09. 2020 Výzva - vozidlo
03. 09. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
01. 09. 2020 Nabídka pronájmu bytu
01. 09. 2020 Nabídka pronájmu bytu
31. 08. 2020 Nabídka pronájmu bytu
28. 08. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - kanalizace Cheznovice
28. 08. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení v..." již není dostupný.
28. 08. 2020 Pozvánka na jednání ZPK
28. 08. 2020 Nabídka pronájmu bytu
28. 08. 2020 Nabídka pronájmu bytu
27. 08. 2020 Výzva - vozidlo
27. 08. 2020 Výzva - vozidlo
25. 08. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva
25. 08. 2020 Výzva - vozidlo
21. 08. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na slnici III. tř. č. 23312 v Kříších v rámci stavby přípojky
21. 08. 2020 VV Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II.tř.č. 233, most ev.č. 233-007
21. 08. 2020 Záměr č. 49/2020/ORM - pronájem salonku 3 v domě Jiráskova 208, Rokycany na stavební parcele 600 v k.ú. Rokycany na dobu určitou do 31.8.2024
20. 08. 2020 Záměr č. 22/2020/ORM - prodej pozemkové parcely p. č. 62 – trvalý travní porost, o výměře 90 m², v k.ú. Pavlovsko
20. 08. 2020 Řád veřejného pohřebiště
19. 08. 2020 Záměr č. 50/2020/ORM - výpůjčka části pozemkové parcely p.č. 1778/1 o výměře cca 28 m2 v k.ú. Rokycany, na dobu neurčitou, za účelem založení a údržby záhonu okrasných listnatých keřů
19. 08. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o zahájení územního řízení na stavbu Rozvoj optické sítě společnosti ARENIS, Propojení města Rokycany a města Hrádek
19. 08. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
17. 08. 2020 Oznámení - pronájem bytu
14. 08. 2020 Dokument "VV Oznámení doplnění ..." již není dostupný.
12. 08. 2020 VV Výzva k vyzvednutí písemnosti_Karel Lupinski 1986
11. 08. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II. tř. č. 605 v Mýtě v rámci pokládky kNN
11. 08. 2020 VV Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na silnici II.tř.č.605 Mýto až křižovatka se sil. II.tř.č. 235 TRANZIT
07. 08. 2020 VV Návrh opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu MK V.Nového v Rokycanech
06. 08. 2020 Dokument "VV Oznámení zahájení ..." již není dostupný.
06. 08. 2020 VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci elektropřípojky na MK v obci Klabava

XML