« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. tř. č. 233 a 234 doplnění DZ objízdné trasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II. tř. č. 233 a 234 doplnění DZ objízdné trasy
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
3.8.2020 spis.zn.: MeRo/20918/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/20946/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 4.8.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti Správy a údržby silnic
<br> Plzeňského kraje,příspěvková organizace,IČO 72053119,Koterovská 462/162,326 00 Plzeň (dále
<br> jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu provozu
spočívající o doplnění dopravně inženýrského opatření v rámci realizace stavby „Most ev.č.235-004
Drahoňův Újezd,dopravně inženýrské opatření“
<br> - v křižovatce silnic č.II/233 a III/23322 osazení DZ B24b „Zákaz odbočování vlevo“ + E9
„Dodatková tabulka – nákladní vozidla“ + E5 „dodatková tabulka - nejvyšší povolená hmotnost
3,5t“ + E13 „Dodatková tabulka - MIMO DOPRAVNÍ OBSUHU“ na silnici č.II/233 ve směru od
Hlohovic a DZ B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 t“+ E13 „Dodatková tabulka - MIMO
DOPRAVNÍ OBSUHU“ na silnici č.III/23322 za křižovatkou se silnicí č.II/233;
<br> - v křižovatce silnic č.II/234 a III/23322 osazení DZ B24a „Zákaz odbočování vpravo“ + E9
„Dodatková tabulka – nákladní vozidla“ + E5 „dod...

Načteno

edesky.cz/d/4051851

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz