« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pronájem komunikace viz. příloha TSK-73452/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pronájem komunikace viz. příloha TSK-73452/2020
Ve smyslu 5 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> Hlavní muěsto Praha Mariánské nám.2,Praha 1,lC: 00064581,DlČ:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy,a.s <.>
<br> se sídlem Řásnovka 8/770,] 10 00 Praha ]
<br> OZNAMUJE
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění předzahrádky( COVID)
<br> MČ
<br> Číslo jednací Budoucí nájemce Období Vý Lokalita IČO Parcelní č.kat.území mě ra m2 9201290181 XXXXXX XXX XXXX XX.X: XX Budečská XXX/XX X XXXXXXXX XXXX Vinohrady 31.10.2020 9201290182 Mesy Restaurant 10.8: 11 Bělehradská 2 03996620 4174/1 Vlnohra dy s.r.o.31.10.2020 98/12.9201290184 XXXXXX XXXXXXXXX X.X.- XX Rumunská X XXXXXXXX XXXX Vinohrady 31.10.2020 690/15 9201290185 Ginger and carrot 10.8.- 10 Slezská 62 2 05999391 4147/1 Vinohrady s.r.o.31.10.2020 * 920127021? Panki s.r.o.3.8.- 4 Schnirchova 7 06037691 2263 Holešov ce 30.12.2020 1373/26
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy,a.s.Řásnovka 8,1 10 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXXXX,XXXX Obchodní oddělení telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění:.<.>.<.> 29.7.2020
<br> Poslední den zveřejnění:.<.>.13.8.2020
<br> Romana Sahm'ová
<br> Obchodní oddělení nic:-.<.> ;.; radím kouunmcí hl.FH.PRAHY,a.s <.>
<br> Řg'íísnon'řzn TIG/8,110 00 PRAHA? 115

Načteno

edesky.cz/d/4050430


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz