« Najít podobné dokumenty

Město Litovel - Veřejná výzva k obsazení pracovního místa jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou v organizační složce města Litovel - MUZEUM LITOVEL

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Litovel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení
Město Litovel,nám.Přem.Otakara 778/1b,784 01 Litovel
<br> IČ 00299138,zastoupené tajemníkem MěÚ <,>
<br> vyhlašuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících
<br> územních samosprávných celků ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>
<br> veřejnou výzvu k obsazení pracovního místa
<br> jako zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou
<br> v organizační složce města
<br> MUZEUM LITOVEL
formou výběrového řízení dle § 7 zákona 312/2002 Sb <.>
<br> Místem výkonu práce bude Muzeum Litovel,platové zařazení ve třídě 9 <.>
<br> Požadavky pro výkon práce:
<br> • přestože se nejedná o úřednické místo,výběrové řízení se bude provádět podle požadavků dle
§ 4 zákona 312/2002 Sb.:
<br> Úředníkem se může stát fyzická osoba,která je státním občanem České republiky,popřípadě
<br> fyzická,která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt,dosáhla věku 18
<br> let,je způsobilá k právním úkonům,je bezúhonná,ovládá jednací jazyk a splňuje další
<br> předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem <.>
<br> • vzdělání nejméně bakalářské v oboru historie,muzeologie,archívnictví,knihovnictví apod <.>
<br> • uchazeč by měl mít vztah k historii,umět provázet (srozumitelně a jasně se vyjadřovat),tvořit
programy pro děti ze škol,vyřizovat badatelské dotazy,poskytovat historické a turistické
<br> informace,provádět sbírkotvornou činnost.<.> <.>
• znalost práce na PC a programy Office
<br>
<br> • Předpokládaný nástup do pracovního poměru – září/říjen 2020
<br>
Písemná přihláška k této veřejné výzvě musí obsahovat náležitosti a přílohy dle § 6,odst.3 a 4
<br> zákona 312/2002 Sb <.>,jsou to:
<br> 1.jméno,příjmení a titul uchazeče
2.datum a místo narození uchazeče
3.státní příslušnost uchazeče
4.místo trvalého pobytu uchazeče
5.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o cizího
<br> státního občana
<br> 6.datum a podpis uchazeče,telefonní a emailový kontakt,prostřednictvím nich budeme
komunikov...

Načteno

edesky.cz/d/4049665

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Litovel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz