« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Prodej části pozemku parc. č. 768/1 v k.ú. Běchovice - p. Charvát HOM-73370/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej části pozemku parc. č. 768/1 v k.ú. Běchovice - p. Charvát HOM-73370/2020
P R A „ „,HLAVNÍ MĚSTO PRAHA P R A G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> PRA GA PRA G
<br> odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu 35 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Prodat část pozemku parc.č.768/1 o celkové výměře 22 m2 v k.ú.Běchovice,obec Praha,fyzické
<br> osobě,vlastníkovi sousedního pozemku,za účelem vyřešení majetkoprávního vztahu za kupní cenu 3 900 Kčlm2,tj.85 800 Kč bez DPH <.>
<br> Poučení
<br> Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně,prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXX XXXXXXXX Telefon: +XXXXXXXXXXXX odbor hospodaření s majetkem Číslo evidenční: HOM-XXXXXXXXX Zveřejněno od: 27.07.2020 do: 13.08.2020 Podpis: lung.XXX XXX
<br> Reditel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1 tel.: +420-236 001 111 Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1 fax: +420-236 007 079
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ stavby Způs.PO I'OVI'lÚr'IÍ se stavem evidence právních vztahů pozemku pozemku určen Dll přechází z pozemku Čísla listu Výměra dílu Označení parc.číslem 7pnmh využitll parc.ělelem run—mh man Způeab využiti výměr označeném v vlastnictvi dílu katastru dřívější poz.ha rn“z ha rr? nemovitostí svrdencl h“ "11 755/1 r sr 4% 768/1 : 39 % 2 768/1 590 1 59 _asioig.% ostatgl.1218/6 14-! 65 NÍM 1218/6 143 87 MW“ 0 1218/6 685 14 55 cefcf g ; 768/1 590 22 a 14 87 rej 26 16% 26 G Eo M ETR | C KÝ PI 6 N Geometrickf plan ověřil úředne oprávněný zeměměřický inženýr: Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměmerlcký inženýr: pro mé“ mmm: Ing.XXX XXXXXX Jmm' PHI-mm“ Ing.XXXXXX XXXXXX čr | | žlq nm ě rev-něných Cielo zložky eeznamu úředně (: rávnš...

Načteno

edesky.cz/d/4044718


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz