« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemek parc. č. 4014/25 k. ú. Libeň HOM-73350/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemek parc. č. 4014/25 k. ú. Libeň HOM-73350/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě pozemek parc.č.4014/25 v kat.území Libeň o výměře 3 m2 společnosti SEG s.r.o <.>
zastoupené na základě plné moci Danou Sýkorovou za účelem užívání pozemku v rámci
stavební akce „Praha 8,Libeň,Vojenova,Obytný soubor „Zenklova“,vč.inženýrských sítí,úprav
komunikací,zařízení staveniště a umístění informační tabule“ ohlášení stavby ke stanovisku č.j <.>
EVM/VP/1284272/17/su ze dne 04.09.2017 <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-73350/2020
Zveřejněno od: 27.07.2020 do: 11.08.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4044714


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz