« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Zábor- Plzeňská, Starokošířská TSK-73425/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zábor- Plzeňská, Starokošířská TSK-73425/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IČ: 00064581,DIČ:CZOOOó4581
<br> zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Řásnovka 770/8,110 00 Praha 1
<br> OZNAMUJE
<br> Ve smyslu & 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR PRONAJMOUT
<br> část komunikace PLZENSKÁ; STAROKOŠÍŘSKÁ parc.č.1992/38,2001 k.ú.Košíře za účelem stavebního záboru pro zařízení staveniště
<br> lokalita: PRAHA 5
<br> období: 1.Etapa: od 01.09.2020 do 02.09.2020 (2 dny) 2.Etapa: od 03.09.2020 do 31.01.2021 (151 dnů)
<br> výměra: 1.Etapa: 447 m2,2.Etapa: 237 m2
<br> budouci nájemce RS DEVELOPMENT,S.R.O.Sídlo: Jeremiášova 2722/2a,155 00 Praha 5
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,110 00 Praha 1,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: Ing.XXX XXXXXXX,XXXX TSK XXXX telefon: XXX XXX XXX,e-mail:
<br> První den zveřejnění: 27.07.2020 Poslední den zveřejnění: 11.08.2020
<br> CRA PRÁVA KOMUNIKACÍ hi.!.PRAHY.a.<.> <.>
<br> 10 00115911“ 1.Rásnnvkn 770/8
<br> ( Úbissfnl aplfwn JiHOk'APAU
<br> ' ' Fťa'c'Wliťěi'lomhn'hžijxřrzwákůhu 253/3
<br>.! -' ' podpis & otisk razítka

Načteno

edesky.cz/d/4044711


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz