« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Průmyslová A 430 PKD-73435/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Průmyslová A 430 PKD-73435/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor pozemních komunikací a drah
Oddělení si lničního správního úřadu
<br> *MHMPX
PEDCYR
<br> U*
MHMPXPEDCYRU
<br> DIPRO,spol.s r.o <.>
Modřanská 1387/11
143 00 Praha 4
<br>
Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
078-16-02 / 5.3.2020 XXXXXX XXXXXXXXXX,Ing <.>
Č.j.: XXXXXXXXX
MHMP-1150969/2020/O4/Vz Počet listů/příloh: 1/1
Spis.zn.: Datum:
S-MHMP 406077/2020PKD 23.7.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad podle
§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.361/2000 Sb.“),a podle § 171 a § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),na základě posouzení žádosti
společnosti DIPRO,spol.s r.o <.>,IČ.48592722,Modřanská 1387/11,Praha,po projednání
s příslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy,odbor služby dopravní
policie ze dne 20.5.2020 č.j.KRPA-129610-1/ČJ-2020-0000DŽ
<br> vydává
podle § 77 odst.1 písm.c) odst.5 a § 78 zákona č.361/2000 Sb.a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci v ulici Průmyslová
v Praze v rozsahu podle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za
níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti,dopravní značky
č.C 9a,č.C 9b ve zmenšené velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na
odpovídajících nosičích.Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání
dopravní situace <.>
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1
Pracoviště: Jungmannova 35/29,1...

Načteno

edesky.cz/d/4044708

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz