« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - pozemky parc. č. 4292/22 a parc. č. 4292/47 v kat. území Strašnice HOM-73402/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozemky parc. č. 4292/22 a parc. č. 4292/47 v kat. území Strašnice HOM-73402/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> pozemek parc.č.4292/22 v k.ú.Strašnice o výměře 29 m2 za účelem užívání pozemku pod
garáží ve vlastnictví nájemce za nájemné ve výši 134,-Kč/m2/rok + 21%DPH a dále pronajmout
část pozemku parc.č.4292/47 v k.ú.Strašnice o výměře 567 m2,tato část je pronajímána více
nájemcům za účelem užívání pozemku jako manipulační plochy k jednotlivým garážím ve
vlastnictví nájemců nacházejících se na tomto pozemku.Výše nájemného za část tohoto
pozemku je stanovena tak,že celková výše nájemného ve výši 134,-Kč/m2/rok je rozdělena mezi
všechny vlastníky garáží stejným dílem tj.134 x celková výměra pronajímané části pozemku:
počtem garáží <.>
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXXX XXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-73402/2020
Zveřejněno od: 28.07.2020 do: 13.08.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4044707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz