« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Smetanovo nábřeží - vyhrazené stání ZTP PKD-73446/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smetanovo nábřeží - vyhrazené stání ZTP PKD-73446/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY IllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllIllllllllll Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPEEQWNE Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> Karoliny Světlé XXX/XX
<br> XXXXX Praha X
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MHMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: l/l Spis.zn.: Datum: S-lVH-IMP 1013823/2020PKD 27.7.2020
<br> Opatření obecné povahy
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.5 171 á g 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 1.7.2020,a po projednání spříslušným orgánem Policie ČR,Krajské ředitelství Policie hl.m.Prahy — odbor služby dopravní policie
<br> vydává
<br> podle ust.?; 77 odst.1 písm.c) a 5 78 zákona č.361/2000 Sb <.>,zákon o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
<br> opatření obecné povahy -
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Smetanovo nábřeží
<br> spočívající vumístění dopravnlho značení na místní komunikaci v rozsahu,dle přiložené dokumentace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Osazení dopravního značení a zařízení bude provedeno v souladu s vyjádřením Policie ČR,Krajského ředitelství Policie hl.m.Prahy — odboru služby dopravní policie ze dne 8.7.2020,č.j.: KRPA 7272-27/ČJ-2020-0000DŽ,TP 65 a vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v zák...

Načteno

edesky.cz/d/4044701

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz