« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Malostranské náměstí - doplnění zóny placeného stání PKD-73473/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Malostranské náměstí - doplnění zóny placeného stání PKD-73473/2020
PRA HA PRA GUE PRA GA PRA G HLAVNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNIHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddeleni silnicniho spnivniho uradu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 vas dopis zn./ze dne: c.j.: MHMP-1175595/2020/04N o Spis.zn.: S-MHMP 1150723/2020PKD • MHMPXPEE02TZ M.O.Z.Consult s.r.o.Radimova 2342/36 169 00 Praha 6 Vyrizuj e/linka/te 1.: XXXXX XXXXXX,log.XXXXXXXXX Pocet listlllpriloh: X/X Datum: XX.7.2020 Oznameni o navrhu opatreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich a vyzva k uplatneni pripominek nebo namitek.• Magistrat hl.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako prislusny silnicni spravni urad dle ust.§ 124 odst.6 z:ikona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nekter)'ch zakonu,ve zneni pozdejsich predpisu,( XXXX XXX,zakon X silnicnim provozu") zahajil dne XX.X.2020 na zaklade zadosti pravnicke osoby M.O.Z.Consult s.r.o <.>,IC: 26686503 rizeni 0 navrhu opatreni obecne povahy podle ust.§ 171 a nasl.§ 173 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen,spravni rad") a podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) zakona o silnicnim provozu a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,predklada mivrh oparreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacfch,spocivajici v umisteni dopravniho znaceni na mistni komunikaci Malostranske namesti v rozsahu die prilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci: a) Dopravni znacky musi b)'t v reflexnim provedeni v zakladni velikosti.Veskere dopravni znaceni bude osazeno na odpovidajicich nosicich.Umistenim dopravniho znaceni nesmi b)'t naruseno vnimani dopravni situace.b) Instalace a umisteni dopravniho znaceni bude provedeno tak,aby nebranilo provadeni udrzby komunikace.c) Instal ace dopravniho znaceni bude provedena v terminu do 3 0.11.2020.Sfdlo: M...

Načteno

edesky.cz/d/4044668

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz