« Najít podobné dokumenty

Obec Ovčáry (Mělník) -  Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ovčáry (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

 Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry
ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY
Odbor výstavby a ÚP
<br> T.G.Masaryka 69
277 16 Všetaty
<br>
<br> Spis.zn.: ÚVŠ/Výst./365/2020 Všetaty: 29.7.2020
Č.J.: ÚVŠ/Výst./365/2020/1/D
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXX
XXX XXX XXX
stavebni.dedicova@mestys-vsetaty.cz
<br>
<br>
Obec Ovčáry,IČO 00237159,Ovčáry 41,277 14 Dřísy <,>
zástupce : XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1962,Opočnice 13,289 04 Opočnice
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
INFORMACE O NÁVRHU VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
Obec Ovčáry,IČO 00237159,Ovčáry 41,277 14 Ovčáry <,>
zástupce : XXXXXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,nar.XX.X.1962,Opočnice 13,289 04 Opočnice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 20.4.2020 a ve dnech 15.06.2020,09.07.2020 a 29.07.2020 doplnil žádost
o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem
bylo zahájeno zjednodušené územní řízení <.>
<br> Úřad městyse Všetaty,Odbor výstavby a ÚP,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.e)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního zákona návrh výroku
územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou proti návrhu podat účastníci
písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se nezměnily
podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městyse
Všetaty,Odbor výstavby a ÚP,úřední dny Po a St 7:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí,včetně
grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15 dnů na místě:
<br> úřední deska obce Ovčáry
<br>
<br> Návrh výroku:
<br> Stavební úřad v návrhu výroku:
<br> I.Vydává podle § 79 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášk...

Načteno

edesky.cz/d/4044581

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavby   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ovčáry (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz