Obec Ovčáry (Mělník)

Město, městys, obec, MČ
Okres Mělník

http://ovcary.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Ovčáry
Ovčáry 41
277 14 Ovčáry

Datová schránka: hgybukr
E-mail: obec.ovcary@ovcary.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 09. 2020 Výzva ÚZSVM
25. 09. 2020 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2020
25. 09. 2020 Informace pro veřejnost
25. 09. 2020 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
23. 09. 2020 ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB HLASOVÁNÍ (drive-in) - pro osoby, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace z důvodu covid-19 - UMÍSTĚNÍ VOLEBNÍCH STANOVIŠŤ VE STŘEDOČESKÉM KRAJI pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
15. 09. 2020 Návrh zadání změny č. 5 územního plánu sídelního útvaru Dřísy.
13. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
13. 09. 2020 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE - OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTU KONÁNÍ VOLEB
13. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení
06. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2020 Pozvánka - Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 7.9.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti  
29. 08. 2020 dokument
25. 08. 2020 OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst - instalace technologie“, silnice č. II/331, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118).
25. 08. 2020 OOP_Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci – II/331, část ul. Boleslavská, k.ú. Tišice (767361) a k.ú. Chrást u Tišic (767344)
23. 08. 2020 Oznámení o záměru obce vložení majetku do hospodaření
23. 08. 2020 Oznámení o záměru obce prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
23. 08. 2020 Návrh GP (1).pdf
12. 08. 2020 SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Ovčáry u Dřís.
12. 08. 2020 SPÚ - Oznámení - svolání závěrečného jednání - KoPÚ Nedomice.
04. 08. 2020 Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
01. 08. 2020  Veřejná vyhláška - návrh výroku ÚR - Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ovčáry
01. 08. 2020 28JV19-E-EI 0.2.pdf
01. 08. 2020 28JV19-E-EI 0.3.pdf
01. 08. 2020 dokument
31. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství, č.j.: 33784/2020-MZE-16212 - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů, 
11. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – „Ovčáry - rekonstrukce vážních míst“ silnice č. II/331, k.ú.Ovčáry u Dřís (717118)
01. 06. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 8.6.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
24. 05. 2020 Oznámení o záměru obce směnit nemovitý majetek ve vlastnictví obce.pdf
24. 05. 2020 Návrh - geometrický plán.pdf
21. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019.
21. 05. 2020 Fin_31.12.2019.
21. 05. 2020 Rozvaha_31.12.2019.
21. 05. 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2019.
21. 05. 2020 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020
13. 05. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ÚZEMNÍM PLÁNU TIŠICE
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadných předpisných seznamů - Daň z nemovitých věcí na rok 2020, č.j. 1915810/20/2100-11460-200796
08. 04. 2020 Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
19. 03. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy – oprava povrchu komunikace III/10158 v obci Dřísy
19. 03. 2020 SEDOS - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
09. 03. 2020 Výzva ÚZSVM
09. 03. 2020 Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.2.2020
09. 03. 2020 OZNÁMENÍ A VÝZVA - Oznámení páté úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Neratovice 2020
01. 02. 2020 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 10.2.2020 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti
21. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU Zajišťování běžné údržby silnic II. a III. třídy v rozsahu přílohy č. 5 vyhl. MDaS č. 104/1997Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v působnosti silničního správního úřadu Neratovice
08. 01. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se upravuje přechodná úprava provozu -
19. 12. 2019 Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Ovčáry u Dřís - oznámení o vystavení návrhu.
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2019, o místních poplatcích
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy ke kalamitnímu poškození lesních porostů,
30. 11. 2019 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.12.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti

XML