« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - IPPC - Informace o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti pro zařízení „Výroba účinných látek (API) v areálu Zentiva, k.s.“ provozovatele Zentiva, k.s., se sídlem U kabelovny 130/22, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030. OCP-73430/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IPPC - Informace o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti pro zařízení „Výroba účinných látek (API) v areálu Zentiva, k.s.“ provozovatele Zentiva, k.s., se sídlem U kabelovny 130/22, 102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy, IČO: 49240030. OCP-73430/2020
1/1
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství
<br> Informace o zveřejnění stručného shrnutí údajů ze žádosti
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor ochrany prostředí,jako příslušný úřad podle ustanovení 5 33 písm.a) zákona č.76/2002 Sb <.>,o integrované prevenci a omezování znečištění,o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje v souladu S ustanovením & 8 odst.2 tohoto
<br> zákona informaci o žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení:
<br> VÝROBA ÚČINNÝCH LÁTEK (API) V AREÁLU ZENTIVA,k.s.U kabelovny 130/22,102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy
<br> ZENTIVA,k.5.U kabelovny 130/22,102 00 Praha 10 - Dolní Měcholupy,IČO: 49240030
<br> Žádost o vydání integrovaného povolení (včetně příloh) je k nahlédnutí na odboru ochrany prostředí MHMP,Jungmannova 35/29,Praha 1 (4.patro,místnost č.431),během úředních hodin,nebo po telefonické dohodě (tel.: 236 004 384; 236 004 214) v termínu:
<br> od 27.07.2020 do 26.08.2020 <.>
<br> Stručné shrnutí údajů o zařízení podle ustanovení 5 4 odst.1 písm.d) zákona je dále
<br> zveřejněno v informačním systému integrované prevence na adrese www.mzp.cz/ippc <.>
<br> Písemná vyjádření k této žádosti je možno zasílat na OCP MHMP do 26.08.2020 a jako účastník řízení se přihlásit podle & 7 odst.1 písm.e) zákona do 04.08.2020 <.>
<br> Max—Wu
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Magistrát hl.m.Prahy
<br> Odbor ochran ros ' ' povolování a odpadového hospodářství Mariánské nárryil % tredl
<br> 11001Praha1 1111
<br> vedoucí oddělení integrovaného
<br> Odbor ochrany prostředí
<br> Sídlo: Mariánské nám.2/2,110 01 Praha 1 Pracoviště: Jungmannova 35/29,110 00 Praha 1 Kontaktní centrum: 12 444,fax: 236 007 157 E-mail: postagQQrahaeu,1D DS: 48ia97h

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz