« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - prodej pozemků parc.č. 739 a 2387/2 v k.ú. Nové Město HOM-73387/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prodej pozemků parc.č. 739 a 2387/2 v k.ú. Nové Město HOM-73387/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Prodat
<br> pozemek parc.č.739 o výměře 80 m2 v k.ú.Nové Město a pozemek parc.č.2387/2 o výměře 58
m2 v k.ú.Nové Město společnosti Máj Národní a.s <.>,IČO 024 18 975 za kupní cenu 56 470,-
Kč/m2,tj.7 849.235,- Kč minus hodnota věcného břemene na pozemku parc.č.2387/2 oceněná
na 98 823,- Kč,tedy za výslednou kupní cenu 7 750.412,- Kč
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-73387/2020
Zveřejněno od: 27.07.2020 do: 17.08.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4044559


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz