« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 812/3 v k.ú. Letňany HOM-73353/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

krátkodobý pronájem části pozemku parc.č. 812/3 v k.ú. Letňany HOM-73353/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
odbor hospodaření s majetkem
<br> Oznamuje
<br> Ve smyslu § 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr
Pronajmout
<br> krátkodobě část pozemku parc.č.812/3 o výměře 120 m2 v kat.území Letňany pro Ing.arch <.>
Žižku (investor: Kadlec - Development s.r.o.) za účelem užívání pozemku v rámci akce “Praha 18 <,>
Letňany,Beranových,Tupolevova,parc.č.629/319 a další,„ABL Letňany,BD“,změna PD“ (k
vyjádření č.j.MHMP 172692/2018/su ze dne 2.2.2018)
<br> Poučení
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,a to písemně <,>
prostřednictvím podatelny Magistrátu hlavního města Prahy,k rukám níže uvedené kontaktní osoby,nejpozději do posledního dne
zveřejnění <.>
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX
odbor hospodaření s
majetkem
<br> Telefon: +XXXXXXXXXXXX
<br> Číslo evidenční: HOM-73353/2020
Zveřejněno od: 27.07.2020 do: 12.08.2020
<br> Podpis:
Ing.XXX XXX
Ředitel odboru
<br> Sídlo: Mariánské náměstí X,110 01 Praha 1
Pracoviště: nám.Franze Kafky 1,110 01 Praha 1
<br> tel.: +420-236 001 111
fax: +420-236 007 079

Načteno

edesky.cz/d/4044557


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz