« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Malostranské náměstí - kontejner pro svoz objemného odpadu PKD-73447/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Malostranské náměstí - kontejner pro svoz objemného odpadu PKD-73447/2020
1/2
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAHHTRAT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY |llllllll|||!IllllHlllllllllllllllllllllllllll||||||||l|l|lH|||l||l Odbor pozemních komunikací a drah MHMPXPEEBOG7 Oddělení silničního správního úřadu <.>
<br> Městská část Praha 1
<br> Vodičkova 681/18
<br> 11000 Praha 1
<br> IC: 00063410
<br> <.>
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/linka/tel.:
<br> XXXXX XXXXXX,Ing.Č.j.: XXXXXXXXX MIIMP-XXXXXXX/XXXX/OX/Vo Počet listů/příloh: 1/1 Spis.zn.: Datum: S-MI-IIVIP 915225/2020PKD 27.7.2020
<br> Opatření obecné povahy pro dočasný zákaz zastavení silničních vozidel
<br> Magistrát hl.m.Prahy,odbor pozemních komunikací a drah,jako příslušný správní úřad dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) a podle ust.čj 171 a 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,na základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,podané dne 12.6.2020 a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR,Krajským ředitelstvím Policie hl.m.Prahy — odborem služby dopravní policie vydává
<br> ve smyslu ust.© 1% odst.1 a odst.2 zákona 13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění p.p.a podle ust.š 77 odst.1 písm.c) a odst.4 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> opatření obecné povahy — dočasný zákaz zastavení silničních vozidel na pozemní komunikaci
<br> spočívající vumístění přenosného dopravního značení B 28 + E 13 kzajištění dopravních opatření pro umístění kontejneru pro svoz objemného odpadu od obyvatel MC Praha 1 na pozemní komunikaci:
<br> Malostranské náměstí — před objektem č.259/12
<br> vPraze 1,na které je z důvodu umístění kontejneru pro svoz objemného odpadu dočasně zakázáno zastavení silničních vozidel a to v termínech uvedených na dopravních značkách (28.8.2020,6.10.2020 a 11.12.2...

Načteno

edesky.cz/d/4044540

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz