« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Náchodská odstavný záliv /NN4606/, Praha 20. parc.č. 4496,k.ú. Horní Počernice TSK-73465/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Náchodská odstavný záliv /NN4606/, Praha 20. parc.č. 4496,k.ú. Horní Počernice TSK-73465/2020
Hlavní město Praha Mariánské nám.2,Praha 1,IC: 00064581,D1Č:C200064581 zastoupené Technickou správou komunikací hl.m.Prahy a.s.se sídlem Rásnovka 8/770,] IO 00 Praha 1 0 2.N A M U J E
<br> Ve smysiu š 36 odst.1 zákona 0 hl.m.Praze (zákon č.13112000 Sb.) v platném znění
<br> ZÁMĚR
<br> PRONAJMOUT
<br> část komunikace za účelem umístění mobilního prodejního stánku
<br> lokalita: Náchodská odstavný záliv !NN4606/,Praha 20,Horní Počernice období:01.08.2020 — 31.08.2020 / bez svátků /
<br> výměra.3 m2
<br> Franúšdcřnbek lČCk 762234878 Sídlo: nám.Otovická 1906/25,Praha 9,Horní Počernice,PSČ 193 00
<br> Občané mohou podat písemné připomínky na TSK hl.m.Prahy a.s <.>,Řásnovka 8,] 10 00 Praha [,nejpozději do posledního dne zveřejnění
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXX,XXXX obchodní oddělení,telefon: XXXXXXXXX První den zveřejnění: 30.07.2020 Poslední den zveřejnění: 14.07.2020
<br> podpis a otirk razítka 1:

Načteno

edesky.cz/d/4044502

Meta

Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz