« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Okružní, Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ulice Okružní, Týniště nad Orlicí
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD onucí
<br> Stavební úřad — životní prostředí
<br> Vaše č.j.:
<br> Naše č.j.: MUKO—27221/2020-nk
<br> Spisová značka: 3398/2020 _ _ Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKU
<br> Kontakt: XXX XXX XXX Sp.znak,sk.režim: 280.4,8/5 Datum: 21.07.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlici,Stavební úřad — životní prostředí jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust.5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě ust.& 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu,podle ust.& 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu Města Týniště nad Orlicí,Mírové nám.90,517 21 Týniště nad Orlici,IČO: 002 75 468,(dále jen „žadatel“),oznamuje
<br> návrh stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci ulice Okružní par.č.1677/1 vk.ú.Týniště nad Orlici,spočívající v umístěni dopravní značky č.IP 113 s textem „2x“ a dodatkové tabulky č.E 13 s textem „2 )( vyhrazeno pro zákazníky prodejny Maso — uzenin,stání max.30 min.v otevirací době prodejny“ (dopravní značka bude umístěna vulici Okružní na parkovišti před čp.812 v Týništi nad Orlici) <.>
<br> Trvalé svislé dopravní značení bude stanoveno dle přiloženého situačního plánku,který tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Za podminek:
<br> Dopravní značení: stále svislé dopravní značení Velikost dopravního značení: základní Provedení dopravního značení: retroreflexní Platnost úpravy: TRVALE
<br> Důvod: zajištění dvou parkovacích míst pro zákazníky obchodu Maso - uzeniny v ulici Okružní v obci Týniště nad Orlicí na vymezenou dobu parkování - 30 minut \: otvírací době prodejny
<br> Osoba odpovědná za řádné provedeni přechodně úpravy: XXXXXX XXXXX —- vedoucí
<br> Palackého náměstí ...

Načteno

edesky.cz/d/4044474

Meta

Veřejná vyhláška   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz