« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej částí pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr města Týniště nad Orlicí - prodej částí pozemků v k.ú. Týniště nad Orlicí
Má
<br> Město Týniště nad Orlicí
<br> zveřejňuje podle ustanovení 5 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění v platných předpisů <,>
<br> !
<br> zaměr
<br> prodeje části pozemku par.č.2032/4 a části pozemku par.č.2031/1 o celkové výměře 84 m2 v k.ú.Týniště nad Orlicí,dle geometrického plánu č.1942-22/2020,vznikne nový prodávaný pozemek par.č.2031/11 o výměře 84 m2 v k.ú.Týniště nad Orlicí viz.příloha <.>
<br> Tento záměr byl sohváíen Radou města Týniště nad Orlicí na její schůzí dne 20.7.2020,usnesením č.39 <.>
<br> Ing.XXX XXXXXXX v.r.tajemník
<br> Vyvěšeno: OM XX 02/0950 Bude sejmuto: 6- € * 930930 Sejmuto:
<br> MĚSTSKY UŘAD Týniště nad Orlicí Mírové náměstí 90
<br> 517 21 Týnišaě nad Orlicí
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Š _\ _ __ amu kamenu.: lvl—mmm 0311 __ „ _ __ __ posavadní stav _ Nový stav _ _____ ___________ _ __ __ ___ (_)Značení Výměra parcely ; Druhpozemku [nm;/mj“ Vyměra par:.|),jjj-„h pěkným TVP siavby Fpús.__ Poípwárlíce etaveln tendence prámích WJaŠIÚ pozemku _____ __ __ DUZemku __ ___ _________ __ __ určení Díl přecháij ; pozi/nku Čislo listu Výměra dílu Označení paručl'slem _ _ _ __ Způsobvyužlií parcíčíálem __ _ __ _ ___ _ Způsob využili Zpusnbvyužhí výměr ___ozuaíefgf _ vlastnich/| __ ý_______ dilu ha 1 m“ hr.! mz kalaelnl \ j _ ha ru2 ' ' __ nemoviiosn ewdeuu 2031/1 3 57 travní p.2031/1 2 23 lravní p.2 203214 2 39 M 2032/4 2 33 M 2 1 jina p1ocha XXXX XXXXXX XXXX/XX XX M X XXXX XXXXXX XXXX/XX XX —P—.<.> X?m' " X XXXX XXXXXX XXXX/XX XX sw,—míli X XXXX XXXXXX *X) (X XX XXXX/X XXXXX X XX celá XXXX/X XXXXX 2 39 celá *1) 5 96 5 96 5 94
<br> *1) Flozdll -2 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely č.2031/1,2032/4
<br> pro
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN
<br> rozdělení pozemku
<br> Gaometrícký plán oviřn úředně oprávněný mučmčřický inženýr;
<br> Stejnopis uvěřil úředně oprávněný nmřměřícký inženýr:
<br> XXX XXXX XXXXXXXX
<br> Jméno,příjmem:
<br> Jméno.příjmení:
<br> _.Číslo položky seznam...

Načteno

edesky.cz/d/4044472

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz