« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - částečná uzavírka silnice I/11 včetně okružní křižovatky v Týništi nad Orlicí v termínu od 7.7. do 15.8.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

98 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Clčl
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD OR_I;I_CÍ
<br> Stavební úřad - životní prostředí
<br> Vaše č.j.:
<br> Naše č.j.: MUKO—22200/2020-nk
<br> Spisová značka: 2843/2020 „ _ Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXX DLE ROZDELOVNIKL! Kontakt; XXX XXX XXX
<br> Sp.znak.sk.režim: 280.4,8/5
<br> Datum; 17.06.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ oeecnÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Kostelec nad Orlicí,Stavební úřad —— životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,na silnicích II.a !ll.tříd,místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikaci,dle ustanovení 5 124 odst.1 a odst.6 zákona č.361f2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu"),v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád.ve znění pozdějších předpisů,na základě návrhu žadatele SWIETELSKY stavebni s.r.o <.>,odštěpný závod Dopravní stavby VYCHOD,oblast Hradec Králové,Bratří Štefanů 973/6361,500 03 Hradec Králové.lČO: 480 35 599 (dále jen „žadatel“),po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajske ředitelství policie Králověhradeckěho kraje,Územní odbor Rychnov nad Kněžnou — Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR") ze dne 11.06.2020 pod č.].KRPH—47436/ČJ—2020—050706 <,>
<br> stanovuje
<br> vsouladu s ustanovením 9 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu,přechodnou úpravu provozu na silnicích č."1304 v k.ú.Lípa nad Orlici,č,"1305 v k.ú.Týniště nad Orlicí,č.lí/317 vk.ú.Borohrádek,č.iii/3051 k.ú.Albrechtice nad Orlici,č.|||/3054 k.ú.Nová Ves u Albrechtic,č.|Ií3172 k.ú.Borohrádek,č.|||/3209 v k.ú.Čestice u Častolovic,č.Ill/30432 k.ú.Čestice u Častolovic a MK ulice Mostecká,Turkova a V.Opatrného v k.ú.Týniště nad Orlicí,spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen,<.> PDZ“) a světelných signalizačních zařízení (dále jen,<.> SSZ),při částečné uzaví...

Načteno

edesky.cz/d/4044467

Meta

Veřejná vyhláška   EIA   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz