« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Projekt Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí
<,> /l 3M
<br> EVROPSKÁ UNIE
<br> Fond SOUdFŽnosu mms—_—
<br> OP Životní prostředí "Mim životního prostředí
<br> Projekt „ Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí"
<br> Reg.č.CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008426
<br> Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií — Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí <.>
<br> llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> Město Týniště nad Orlicí má snahu snížení množství produkovaného směsného komunálního odpadu.Při provedení rozboru je patrné,že velkou složku tvoří bioodpad a částečně i textil.Tento projekt odpovídá právě dosažení těchto požadavků <.>
<br> Hlavním cílem tohoto projektu je snížení množství odpadu ukládaného na skládky.Textil dále využít a bioodpad vracet ve formě stabilního humusu do půdy <.>
<br> Jedná se především o zamezení skládkování textilu prostřednictvím doplnění sběrné sítě a výrazné snížení biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím zavedení efektivního systému domácího kompostování.Smyslem projektu je předcházet vzniku odpadu přímo v místě jeho vzniku.Předpokládaným výsledkem by mělo být snížení množství směsného komunálního odpadu řádově o stovky tun.Tento výsledek je přínosem pro samotné občany k udržitelnosti peplatků za nakládání s odpady,vzhledem k neustále rostoucím cenám <.>
<br> Každý z občanů,včetně členů domácnosti,kterému bude kompostér přidělen,se svým způsobem zavazuje,že vjejich nádobě na směsný odpad,se již neobjeví žádný kompostovatelný odpad.Potom bude možno dosáhnout předpokládaných cílů a výsledků a realizace získá
<br> předpokládaný smysl <.>
<br> Pro úplnostještě uvádíme finanční vyčíslení projektu:
<br> Celkové způsobilé výdaje: 3 308 930,- Kč Dotace EU: 2 812 591,- Kč Pří5pěvek z rozpočtu města: 496 339; Kč
<br> Z uvedeného je patrné,že se jedná o nezanedbatelné částky a o to větší je pro město a zúčastněné důležitost plnění cílů a...

Načteno

edesky.cz/d/4044413

Meta

EIA   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz