« Najít podobné dokumenty

Město Týniště nad Orlicí - Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Týniště nad Orlicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2018
N�vrh Z�v�re�n�ho ��tu DSO K�ivina za rok 2018/Fin 12_2018.pdf
<br>
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br>
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br>
sestavený k 31.12.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br>
IČOROK MĚSÍC
750553842018 12
<br>
Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazek obcí Křivina
Mírové náměstí 90
517 21 Týniště nad Orlicí
<br>
I.Rozpočtové příjmy
<br>
Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br>
1 2 3a b
<br>
Ost.invest.přij.transf.ze SR 2 514 000,00 2 514 000,00 100,00000 4216
Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 050,00 6 050,00 6 050,00 100,0 100,02310 2111
Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 6 757 030,00 6 757 030,00 9 109 972,00 134,8 134,82310 2132
Př.z podílů na zisku a divid.358 785,00 358 785,00 358 785,00 100,0 100,02310 2142
Pitná voda 7 121 865,00 7 121 865,00 9 474 807,00 133,0 133,02310
Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 738,75 36,9 36,96310 2141
Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 738,75 36,9 36,96310
Převody z rozpočtových účtů 505 300,006330 4134
Převody z vlastní pokladny 2 500,006330 4138
Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.507 800,006330
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 7 123 865,00 9 637 865,00 12 497 345,75 175,4 129,7
<br>
FENIX,Výkaznictví 8.41.006 Strana 1 Tisk: 5.2.2019 19:58:22
<br>
<br>
<br>
<br> IČO: 75055384 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
DSO Křivina sestavený k 31.12.2018
<br>
II.Rozpočtové výdaje
<br>
Schválený Rozpočet Výsledek od
rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br>
1 2 3a b
<br>
Ostatní osobní výdaje 177 960,00 177 960,00 176 960,00 99,4 99,42310 5021
Pov.pojistné na soc.zab.<.>.24 115,00 24 115,00 23 855,00 98,9 98,92310 5031
Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.8 682,00 8 682,00 8 681,00 100,0 100,02310 5032
Nákup materiálu j.n.4 000,00 4 500,00 4 477,85 111,9 99,52310 5139
Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 652,00 65,2 65,22310 5161
Služby p...
Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech - Návrh Závěrečného účtu DSO Křivina za rok 2018
Dobrovolný svazek obcí Křivina
<br> Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlici
<br> Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech pro rok 2019
<br> v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.2502000 Sb.<.> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu,v platném znění,jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce DSO Křivina Týniště nad Orlicí http:/Iwww.krivina.czl <.>
<br> Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout na adrese: Mírové náměstí 90,517 21 Týniště nad Orlicí,podatelna a Na Výsluní 275,517 22 Albrechtice nad Orlicí,vždy v úředních hodinách: pondělí a středa 8.00 — 17.00 hod <.>
<br> Název dokumentu Schváleno dne: Zveřejněno dne: Návrh rozpočtu města na rok 2019 - 25.02.2019 Schválený rozpočet na rok 2019 15.03.2019 03.04.2019 Střednědobý výhled rozpočtu 15.03.2019 03.04.2019 Návrh Závěrečného účtu za rok 2018 — 13.05.2019
<br> v v ! f ' VYVESENO: 45 5 02 J 70'
<br> MESTSKY ÚŘAD Týniště nad Orlicí Mírové nóměsií 90
<br> 517 21 Týništaě nad Orlicí
<br> XXXXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4044401

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Týniště nad Orlicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz