« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - doba určitá PER-73457/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

projektový manažer / projektová manažerka v odboru evropských fondů - doba určitá PER-73457/2020
OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
<br> NA VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO NA DOBU URČITOU
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br> v souladu s Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období let 2014 až
<br> 2020 a v programovém období let 2007 až 2013,přijatým usnesením vlády č.444 ze dne 16.6 <.>
<br> 2014,vyhlašuje dne 28.července 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
<br> úředníka/úřednice
<br>
<br> projektový manažer / projektová manažerka
<br> v odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 1892)
<br> na dobu určitou <.>
<br>
<br> Náplň práce
<br> Koordinace a monitorování přípravy a realizace projektů <.>
<br> Příprava procesu výběru a hodnocení projektů pomoci realizované z prostředků Evropské unie <.>
<br> Koordinace přípravy vyhlášení výzev k předložení projektů <.>
<br> Poradenská a konzultační činnost při předkládání projektů v rámci (operačních) programů hl.m <.>
<br> Prahy <.>
<br>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o
<br> úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších
<br> předpisů:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let <,>
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk <,>
<br> c) plná svéprávnost <,>
<br> d) bezúhonnost1) <.>
<br>
<br> Požadované vzdělání  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním
<br> programu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Další požadavky
<br>  orientace v problematice fondů EU
<br>  znalost anglického jazyka (nejméně na úrovni A1)
<br>  velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office - zejména Excel,Word,Internet)
<br>  komunikační a prezentační schopnosti a dovednosti
<br>  dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
<br>  samo...

Načteno

edesky.cz/d/4044136

Meta

Veřejná zakázka   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz