« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Prodej objektu včetně pozemků v k.ú. Rosnice u Všestar HOM-73189/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Prodej objektu včetně pozemků v k.ú. Rosnice u Všestar HOM-73189/2020
p R A „ A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> p R A G u E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY P R A G A odbor hospodaření s majetkem
<br> P R A G
<br> Oznamuje Ve smyslu š 36 odst.1 zákona o hlavním městě Praze (zákon č.131/2000 Sb.) v platném znění <.>
<br> Záměr Prodat
<br> formou výběrového řízení objekt č.p.29,který je součástí pozemku parc.č.st.15 o výměře 1.033 m2,pozemek parc.č.st.15 o výměře 1.033 m2,pozemek parc.č.28/1 o výměře 801 m2,pozemek parc.č.28/3 o výměře 264 m2 a pozemek parc.č.349/1 o výměře 1.019 m2,vše katastrální území Rosnice u Všestar,obec Všestary,okres Hradec Králové <.>
<br> Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici také na webových stránkách https://realitniportalpraha.cz nebo k vyzvednutí v kanceláři č.408,4.patro,odbor hospodaření s majetkem,nám.Franze Kafky 1,110 00 Praha ].Výběrového řízení se mohou účastnit tuzemské fyzické a právnické osoby <.>
<br> Nabídky je nutné doručit osobně,V řádně zalepené obálce,označené slovy „HOM MHMP — VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na prodej objektu č.p.29 a souvisejících pozemků v k.ú.Rosnice u Všestar -— NEOTEVÍRAT“ nejpozději do dne 11.9.2020 na podací místo,kterým je podatelna Magistrátu hlavního města Prahy,Mariánské náměstí 2,Praha 1,a to a to do konce návštěvní doby podatelny <.>
<br> Nabídky doručené později nebo na jiné podací místo nebudou hodnoceny <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené návrhy nebo výběrové řízení zrušit.Dále má právo Podmínky výběrového řízení dodatečně změnit,případně doplnit,zejména si vyhrazuje právo požádat zájemce v průběhu výběrového řízení o doplnění jejich nabídek <.>
<br> Poučení: Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se ktomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky nejpozději do výše uvedeného termínu <.>
<br> Kontaktní osoba: Mgr.Zuzana Hadrabová Telefon: 236 00 2646 odbor hospodaření s majetkem Číslo evidenční: HOM-731890020 Zveřejněno od: 28.7.2020 do: 11.9.2020 Podpis: Ing.XXX XXX ředitel odboru Sídlo: Mariánské náměstí z,XXX XX Praha 1 tel....

Načteno

edesky.cz/d/4044126

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz