« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah PER-73456/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

právník / právnička v odboru pozemních komunikací a drah PER-73456/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 28.července 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice
<br>
<br> právník / právnička
<br> v odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kód 0949)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: právník/právnička,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 11
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou <.>
<br> Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Pracovní místo je vhodné také pro absolventa / absolventku <.>
<br>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br>  Výkon komplexní právních činností včetně zastupování veřejných zájmů v soudních
sporech <.>
<br>  Výkon státní správy v přenesené působnosti a činnosti pro veškeré komunikační stavby
v hl.m.Praze z hlediska dodržování a uplatňování platných zákonů a vyhlášek <.>
<br>  Výkon státní správy v rámci působnosti speciálního stavebního úřadu <.>
<br>  Provádění kontrolních prohlídek a státního dozoru ve věcech stavebního řádu <.>
<br>
<br>
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka/úřednice podle § 4 zákona o
<br> úřednících:
<br> a) fyzická osoba,která dosáhla věku 18 let
<br> b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,který
<br> ovládá český jazyk
<br> c) plná svéprávnost
<br> d) bezúhonnost2) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Požadované vzdělání
<br>  vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké
škole v České republice 3)
<br>
<br> Další požadavky
<br>  o...

Načteno

edesky.cz/d/4044124

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz