« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - kontrolor / kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností PER-73455/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

kontrolor / kontrolorka finančních kontrol v odboru kontrolních činností PER-73455/2020
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
<br> Hlavní město Praha - Magistrát hlavního města Prahy
<br> zastoupené Ing.Zdenou Javornickou,pověřenou řízením Magistrátu hlavního města Prahy <,>
<br>
<br> v souladu s § 7 zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o úřednících“),vyhlašuje dne
<br> 28.července 2020 výběrové řízení na obsazení 3 pracovních míst úředníků/úřednic
<br>
<br> kontrolor / kontrolorka finančních kontrol
<br> v odboru kontrolních činností Magistrátu hlavního města Prahy
<br> (kódy 1475,1497,1498)
<br>
<br> Sjednaný druh práce: kontrolor / kontrolorka finančních kontrol,s místem výkonu práce Praha <,>
<br> v platové třídě1) 12
<br> Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou.Plný pracovní úvazek <.>
<br> Předpokládaný nástup: dle dohody <.>
<br>
<br> Stručná náplň práce
<br> Metodické usměrňování kontrolní činnosti hlavního města Prahy <.>
<br> Vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému a provádění analytických,hodnotících
<br> a jiných systémových specializovaných prací na úseku finanční kontroly v působnosti hlavního
<br> města Prahy <.>
<br> Komplexní koordinace kontrol v celém rozsahu činnosti hlavního města Prahy,zejména:
<br>  provádění a koordinace specializovaných činností v rámci finančních kontrol
příspěvkových organizací,veřejných finančních podpor a mimořádných kontrol <,>
<br>  zpracování a koordinace zpracování komplexní dokumentace o průběhu a výsledcích
kontrolních akcí
<br>  komplexní analýza a zobecňování zjišťovaných nedostatků,včetně vyhodnocování
příčin a důsledků zjišťovaných nedostatků <,>
<br>  komplexní vyhodnocování kontrolních zjištění a navrhování opatření k odstranění
zjišťovaných nedostatků,včetně řešení a odstraňování systémových chyb <,>
<br>  organizování a provádění kontrol plnění opatření k nápravě nedostatků zjištěných při
kontrolních akcích <,>
<br>  komplexní zpracovávání výstupů z kontrolní...

Načteno

edesky.cz/d/4044123

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz