« Najít podobné dokumenty

Město Slavičín - Oznámení - zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Slavičín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení územního řízení
Městský úřad Slavičín stavební úřad
<br> číslo jednací: SÚ 1985/2020-Pa Slavnet networks s.r.o.ze dne: 27-07-2020 Slavojova 579/9 vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXXX XXX XX Praha X - Nusle telefon: XXX XXX XXX e—mail: pavlackova©mesto-slavicin.cz
<br> OZNAMENI
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Slavnet networks s.r.o <.>,IČO 24298166,Slavojova 57919,128 00 Praha 2 — Nusle
<br> kterého zastupuje
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Miškovice XXX,XXX XX Miškovice
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 10.6.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "Slavnet - telekomunikační vedení,Slavičín - Dlouhá"
<br> na pozemku parc.č.268/4 (zahrada),2657/1 (ostatní plocha),265713 (ostatní plocha),265714 (ostatní plocha),265716 (ostatní plocha) v katastrálním území Hrádek na Vlárské dráze,parc.č.281/13 (ostatní plocha),281114 (orná půda),286/2 (trvalý travní porost),288/2 (ostatní plocha),290/4 (zahrada),294/7 (ostatní plocha),302/1 (ostatní plocha),30218 (ostatní plocha),302111 (ostatní plocha),302146 (ostatní plocha),302152 (ostatní plocha),302153 (ostatní plocha),302174 (ostatní plocha),302175 (ostatní plocha),302178 (ostatní plocha),302190 (ostatní plocha),302199 (ostatní plocha),4575/1 (ostatní plocha),4575/4 (ostatní plocha),4575/6 (ostatní plocha),458115 (orná půda),4587/4 (ostatní plocha),4588/1 (ostatní plocha),4591 (ostatní plocha) v katastrálním území Slavičín.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Jedná se o stavbu sloužící pro vybudování telekomunikační sítě a připoložení nového elektrického vedení pro rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Polní,Slavičín <.>
<br> Navrhovaná telekomunikační sít' povede od lampy veřejného osvětlení na parc.č.28612 a dále bude pokračovat podél ulice Dlouhá a Polní v maximální možné míře v trávníku.Konec trasy skončí na ulici Hrádecká.Trasa bude převážně kopírovat předpokládanou trasu stávajícího veřejného osvětlení.Od páteřní telekomunikační sítě budou po trase odbočovat jednotlivé přípojk...

Načteno

edesky.cz/d/4044081

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Slavičín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz