« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
K ar' Ovy V A RYO Magisliál města Karlovy Va y- Moskevská 21.361 20 Karovy Vary | :
<br> ODBOR DOPRAVY *
<br> spiszn.: 12550100/20 SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.Cj.: 12550/0D/20-8 Rubešova 565125 Karlovy Vary,dne 22.7.2020 Východní Předměstí
<br> 326 00 Plzeň
<br> spisový znak: 280.10 skartační znak: SIS
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.17012020 Věc: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením & 171 a 5 173 zákona č.50012004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické osobě: SILNICE CHMELÍŘ s.r.o <.>,IČ 27977951,se sídlem Rubešova 565/25,Východní Předměstí,326 00 Plzeň 2 kterou v řízení jedná jednatel společnosti XXXXXX XXXXXXX na základě podané žádosti dne XX.X.XXXX,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,Dopravní inspektorát Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu_ provozu na místní komunikaci v obci Karlovy Vary,Tuhnnice,Sumavská,Moskevská,Poštovní,Bačovská
<br> takto: budou umístění dopravní značky dle ověřených situačních plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne: 21.7.2020,pod č.j.: KRPK-52192/čj-2020— 190306,které je jedním z podkladů tohoto řízení b)dopravní značky musí být v reflexním provedení vzákladní velikostí.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-li si to vy...

Načteno

edesky.cz/d/4026892

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz