Město Karlovy Vary

Okresní město
Okres Karlovy Vary

http://mmkv.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datová schránka: a89bwi8
E-mail: posta@mmkv.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 170/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská, Moskevská, Poštovní, Bečovská - oprava krytu komunikace a zastávek ulice Šumavská
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 163/2020, PDZ MK KV ul. Šumavská - napojení veřejného osvětlení Cyklostezka Tuhnice u Tuhnické lávky
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.
24. 07. 2020 ČEZ - Stornování plánované odstávky elektrické energie, která měla proběhnout dne 28.7.2020 ve Staré Roli od 8 do 15 hodin
24. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.
24. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
22. 07. 2020 ČEZ - Informace o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary/Stará Role, které se mělo konat: 28.7.2020
22. 07. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Záměr prodeje pozemku parc.č. 399/18 k.ú. Rybáře
22. 07. 2020 Dokument "Exekutorský úřad Tábo..." již není dostupný.
22. 07. 2020 Příkaz - Pavel Beneš
22. 07. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání
21. 07. 2020 OMEXOM - Oznámení o stavbě
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Toužim
21. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 63/20, 64/20
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 161/2020, PDZ MK KV ul. Západní, zajištění prací pro umístění přípojky vody a kanalizace
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.167/2020, PDZ III/21019 Velkoplošné výspravy komunikace
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 165/2020, PDZ MK KV ul. Bezručova; zajištění přechodně vybudovaného chodníku z důvodu havarijního stavu přilehlé opěrné zdi
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.168/2020, PDZ III/20813 staničení km 0.750 v obci Bochov - Dlouhá Lomnice.
21. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.60/2020, MDZ II/209 a pozemních komunikacích v k.ú. Nová Role, ulice Chodovská v obci Nová Role.
20. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření
20. 07. 2020 Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 34, VŘ obálk. metoda
20. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.164/2020, PDZ Mycí centrum EHRLE - Karlovy Vary - překop místní komunikace.
20. 07. 2020 Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 36, VŘ obálk. metoda
20. 07. 2020 doručování písemností - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
20. 07. 2020 Výpůjčka nemovitostí pro FC SLAVIA Karlovy Vary - mládež, z.s
20. 07. 2020 Prodej pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Karlovy Vary formou VŘ - licitací
20. 07. 2020 doručování písemnosti II. - Jaroslav Topol, Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary
20. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví- Mimořádné opatření
20. 07. 2020 Pronájem NP -Tržní krámek Lázeňská 32, VŘ obálk. metoda
17. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
17. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
15. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Stará Role
15. 07. 2020 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace
15. 07. 2020 Oznámení o vyhlášení nálezu č. 60/20, 62/20
15. 07. 2020 Dokument "Celní úřad - Veřejná ..." již není dostupný.
15. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Karlovy Vary
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.157/2020, PDZ Oprava povrchu komunikace III/21012 v úseku Přebuz
14. 07. 2020 Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Přístavba zahradní chaty“ Karlovy Vary, Dvory, ul. U Rybníčků
14. 07. 2020 Rozhodnutí – dodatečné povolení stavby „Zahradní chata“ Karlovy Vary, Doubí, Svatošská ul., ZO Doubí II.
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.160/2020, PDZ Kyselka, KV, p.č. 730/3, kNN
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 30/2020, MDZ MK KV ul. Sokolovská před objektem 129/111 - zajištění obslužnosti pro zásobování i veřejnost
14. 07. 2020 ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Cihelny
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.159/2020, PDZ Nejdek, KV, Lesík, p.č. 447/1, kNN
14. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 158_2020_Mariánskolázeňská revitalizace objetku Císařských lázní
13. 07. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem onemocnění COVID - 19 vč. zemí nesplňující podmínku reciprocity
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.156/2020 PDZ Oprava povrchu I/6 st.km 87,025-90,846.
13. 07. 2020 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.273/2019 MDZ na pozemní komunikaci na p.p.č. 1700 k.ú. Bor u Karlových Var.

XML