« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 174/2020, PDZ KV ul. K Letišti - zajištění výstavby - Portál pro telematická zařízení - Letiště Karlovy Vary

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Karlovy V A RYO Magistrát města Karlovy \le-y - Moskevská 21,361 20 Kaizcvy Vary ODBOR DOPHAW
<br> $pis.zn.: 12940/OD1'20 ALMAPRO,s.r.o.C.j.: 1294DIOD/20-3 Průběžná 1108177 Karlovy Vary,dne 23.7.2020 100 00 Praha 10 - Strašnice
<br> spísový znak: 280.4 skartační znak: 315
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.17412020
<br> Věc: Stanovení přechodné úpravv provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,jako příslušný správní úřad ve smystu ustanovení 9 77 a g 124 odst.6) zákona č.36112000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením 5 171 a g 173 zákona č.500/2004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zák.č.361/2000 Sb.; právnické osobě: ALMAPRO,s.r.o <.>,IČ 24150134,se sídlem Průběžná 1108/77,100 00 Praha 10 — Strašnice,za kterou v řízení jedná jednatel společnosti Ing.XXXXXX XXXXXX na základě podané žádosti dne X.X.XXXX,po předchozím vyjádření Policie ČR,Krajské ředitelství policie Kariovarského kraje,Dopravni inspektorát Karlovy Vary
<br> přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci p.p.č.39712 v obci Karlovy Vary,k.ú.Olšová Vrata,ulice K Letišti
<br> takto: budou umístění dopravní značky dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci: a)kosazení dopravního značení se vyjádřila Policie ČR,Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje územní odbor Karlovy Vary,Dopravní inspektorát ze dne: 12.3.2020,pod č.j.: KRPK20945-2/ČJ-2020- 190306,které je jedním z podkladů tohoto řízení b)d0pravní značky musí být vreflexnim provedení vzákladní velikosti.Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích c) Magistrát města Karlovy Vary,odbor dopravy,si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit,upravit,doplnit,popřípadě zrušit,bude-Ii si to vyžadovat veřejný zájem nebo...

Načteno

edesky.cz/d/4026890

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz