« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.171/2020, PDZ Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Karlovy VA RYO Magistrál města Karlovy Vary- Mnskewá 21,36' 20 Karlmy Vary
<br> ODBOR DOPRAW spiszn.: 12232/00120 KAMENOLOMY čR s.r.o.Cj.: 12232/OD/20-2 Polanecká 849,Svinov Karlovy Vary,dne 21.7.2020 721 08 Ostrava
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA- OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHYč.171/2020
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.firmě KAMENOLOMY ČR s.r.o <.>,na základě podané žádosti dne 13.7.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OŘ Karlovy Vary ze dne 17.6.2020 pod č.j.KRPK-43040-2/ČJ-2020—190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III/1947 v obci Čichalov - Mokrá takto: podle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje zdůvodu „Provádění trhacích prací při odstřelech pro těžbu v kamenolomu Mokrá“ <.>
<br> Na dobu: jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto stanovení <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,ll.vydání) <.>
<br> V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenými pracovni ky v reflexních vestách a v souladu s ust.& 79 odst.1,pismzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu n...

Načteno

edesky.cz/d/4026889

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz