« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy č.172/2020, PDZ Štědrá - kanalizace a ČOV.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
O Maglsirál města Karinvy Vary- Moskevs<á 21,36“ 20 Karlovy Vary Karlovy VARY ODBOR DOPRAVY
<br> 6pis.zn.: 12419/OD/20 VSF Fanta spol.s r.o.C.j.: 12419/0D/20—2 Vančurova 634/5,Stará Role Karlovy Vary,dne 22.7.2020 360 17 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 260.4 skartační znak: 8/5
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA— OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č.172/2020
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona 361/2000 Sb.) a v souladu s ustanovením 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád")
<br> stanovuje
<br> ve smyslu ustanovení 5 77 odst.5 zákona 361/2000 Sb.právnické osobě: VSF Fanta spol.s r.o <.>,na základě podané žádosti dne 15.7.2020 po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP Karlovarského kraje DI OR Karlovy Vary ze dne 1.7.2020 pod č.j.KRPK-45603—2/ČJ-2020—190306 <,>
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici II/207,III/2074 a místních komunikacích v obci Štědrá
<br> takto: dle ověřeného situačního plánku,který je nedílnou součástí tohoto stanovení <.>
<br> Přechodná úprava provozu se stanovuje pro stavbu: „Štědrá - kanalizace a ČOV" <.>
<br> Na dobu: od 17.8.2020 do 30.10.2020 <.>
<br> Stanovená úprava provozu je vázána na následující podmínky:
<br> 1.Provedení a umístění přenosných svislých dopravních značek,světelných signálů a dopravních zařízení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a splňovat požadavky platných technických norem a zvláštních technických předpisů (TP 66,II.vydání) <.>
<br> 2.V případě potřeby,bude provoz řízen náležitě poučenýmí pracovníky v reflexních vestách a v souladu s ust.5 79 odst.1,písmzákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozem...

Načteno

edesky.cz/d/4026887

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz