« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Ministerstvo zdravotnictví - Mimořádné opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

mimořádné opaření
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 23.7.2020
<br> Č.j.: MZDR 20588/2020-11/MIN/KAN
<br> *MZDRX01B3NN7*
MZDRX01B3NN7
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.b) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 25.července 2020 od 0:00 hod.do 26.XXXXXXXX do XX:XX hod.se
zákazují nebo omezují slavnosti,divadelní a filmová představení,sportovní a jiná
shromáždění a trhy tak,že se
<br> 1.zakazují divadelní,hudební,filmová a další umělecká představení,sportovní,kulturní <,>
náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy <,>
slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací akce,oslavy,a to jak
veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 1 000 osob; tento zákaz se
nevztahuje:
<br> a) na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů veřejné moci,soudů
a jiných veřejných osob,které se konají na základě zákona <,>
<br> b) na shromáždění konaná podle zákona č.84/1990 Sb <.>,o právu shromažďovacím <,>
ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> c) na hromadné akce konané ve stavebně členěných areálech (sportovní stadion <,>
veletržní areál apod.),v jejichž případě se zakazuje účast přesahující ve stejný čas
1 000 osob v každém z oddělených (lze i mobilní zábranou,např.přenosným plotem)
sektorech areálu s tím,že je celý areál rozdělen do nejvýše pěti oddělených sektorů <,>
z nichž každý má svůj vstup z venkovních prostor a účastníci nemohou jinak
přecházet mezi sektory; odstup mezi osobami v sousedních sektorech musí být
alespoň ...

Načteno

edesky.cz/d/4026886

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz