« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Záměr prodeje pozemku parc.č. 399/18 k.ú. Rybáře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

záměr prodeje pozemku
75/2020/Net
<br> Statutární město K arlovv Varv odbor majetku města
<br> ve smyslu ustanovení š 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.— o obcích zveřejňuje záměr prodeje pozemku
<br> Záměr prodeje pozemku parc.č.399/18 k.ú.Rybáře,obec & okres Karlovy Vary vlastníkům jednotek v bytovém domě U Koupaliště 841/6 a 842/8,Karlovy Vary,Rybáře za kupní cenu,cenu obvyklou dle znaleckého posudku,v částce 280.800,- Kč bez daně z přidané hodnoty <.>
<br> Kupující uhradí veškeré náklady spojené s přípravou a s prodejem pozemku <.>
<br> Kupující vezmou na vědomí,že se na předmětu prodeje nachází,nebo mohou nacházet,podzemní či nadzemní inženýrské sítě.Kupující se současně se zaváží,že před zahájením zemních či jiných stavebních prací na předmětu prodeje zajistí vytýčení průběhu podzemních či nadzemních sítí a budou postupovat dle pokynů správců sítí tak,aby při provádění zemních či jiných prací nedošlo k poškození podzemních či nadzemních sítí <.>
<br> Ke zveřejněnému záměru se mohou zájemci vyjádřit vsouladu se zákonem o obcích č.128/2000 Sb <.>,ý39 předložit své nabídky.Poslední den předložení (doručem) nabídky je den ukončení zveřejnění výše uvedeného záměru <.>
<br> Bližší informace: Magistrát města Karlovy Vary,Moskevská 21,odbor majetku města,kancelář č.dveří 211,druhé patro hlavní budovy,vyřizuje XXXX XXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX <.>
<br> Zveřejněno od: 22.7.2020 Statutární mčga - <.>
<br> m3)
<br> Ing.J vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Karlovy Vary
<br> Stránkalzl

Načteno

edesky.cz/d/4022445


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz