« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Příkaz - Pavel Beneš

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

prikaz.pdf
r.!
<br> Karlovy/VARY“
<br> Spíszn.125108V-P1201/Per Karlovy Vary,dne 13.7.2020
<br> Č.j.: 150fosv-Pf20
<br> Poř.č.: 125120
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXX Bc.Spisový znak: XX.X
<br> Skal-tační znak: WB
<br> Tel.353 152 603
<br> PŘÍKAZ
<br> Magistrát města Karlovy Vary.odbor sociálních věcí.jako správní orgán věcně & místně příslušný podle 5 60.š 62 a „5 90 zákona č.2503016 Sb.<.> o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich.ve znění pozdějších předpisů (dálejcn "zákon o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich'W & podle & 150 zákona č.5002004 Sb.<.> _ správní řád.ve znění pozdějších předpisů vydává jakožto první úkon v řízení tento
<br> příkaz:
<br> XXXXX XXXXX,nar.X.X.XXXX,Moskevská 2035121,360 0! Karlovy Vary
<br> (dále jen "obviněný" ).a rozhodl podle š 90 zákona o odpovědnosti za přestupky a _5 150 zákona č.500f2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů příkazem takto:
<br> obviněný je v i n e n,že se z nedbalosti dopustil přestupku proti zákonu o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek podle š 35 odst.1 písm.e) Zákona č.659017 Sb.<.> o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látck") tím.že: dne 12.05.2020 v době od 20:35 do 20:40 v Karlových Varech.ulice Západní.na autobusové zastávce Západní směrem do centra města.kouřil na autobusové zastávce.čímž porušil _5 8 odst.1 písm.c) zákon č.63201? Sb.a tímto jednáním se dopustil přestupku dle š 35 odst.1 písm.e) zákon č.65901? Sh.Obviněný XXXXX XXXXX tedy neoprávněně kouřil na autobusové zastávce <.>
<br> Za spáchaný přestupek správní orgán obviněnému ukládá správní trest <.>
<br> Podle š 90.€ 35 písm.b).& 31 _Q' 46 zákona č.2502016 Sb.<.> o odpovědnosti za přestupky & řízení o nich.ve znění pozdějších předpisů a _5 35 odst.1 zákona č.632017 Sb.<.> o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.ve “znění pozdějších předpisů <.>
<br> pokutu ve výši [ 000,- Kč (slovy tis...

Načteno

edesky.cz/d/4022443

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz