« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 105/2020, MDZ MK KV nábř. Jana Palacha - ZTP a VDZ parkovací stání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Karlovy VA RYO Magistrál města Karlovy Vayo Voskevska 21,361 20 Karlovy Vary.<.> ODBOR DOPRAVY *
<br> -
<br> Spiszn.: 8140/0D/20 Statutární města Karlovy Vary <,>
<br> Č.j.: 8140/0Df20-6 zastoupené Ing.Evou Pavlasovou <,>
<br> Karlovy Vary,dne 25.2.2020 vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary Moskevská 2035/21
<br> 360 01 Karlovy Vary
<br> spisový znak: 280.4 skartační znak: SIS
<br> _ VEŘEJNÁ_ VYHLÁŠKA OPATRENI OBECNE POVAHY č.10512020 Stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
<br> Magistrát města Karlovy Vary odbor dopravy jako příslušný správní úřad ve smyslu ustanovení 5 77 a g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX „o silničním provozu“) a v souladu s ustanovením XXXX,5172 a 5173 zákona č.50012004Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),na základě návrhu ze dne 13.2.2020 podaného Statutárním městem Karlovy Vary,zastoupeným Ing.Evou Pavlasovou,vedoucí odboru technického Magistrátu města Karlovy Vary,IČ 00254657,Moskevská 2035/21,360 01 Karlovy Vary (dále jen „navrhovatel"),po předchozím projednání sdotčeným orgánem Policie České republiky — KRP Karlovarského kraje,Dopravního inspektorátu podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb.-— zákon „o silničním provozu"
<br> s t a n o v i místní úpravu provozu na místních komunikacích
<br> na pozemní komunikaci : v ulici nábřeží Jana Palacha p.p.č.2459/1
<br> v obci : Karlovy Vary,k.(|.Karlovy vary
<br> na dobu : neurčitou
<br> : důvodu : doplnění dopravního značení — zajištění parkování; zřízeni vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
<br> takto:
<br> umístěni informativní značky provozní IP 11b — Parkoviště kolmé nebo šikmé stání; IP 12 — Vyhrazené parkoviště se symbolem O 1 — Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou,dodatk...

Načteno

edesky.cz/d/4022441

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz