« Najít podobné dokumenty

Město Karlovy Vary - OMEXOM - Oznámení o stavbě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Karlovy Vary.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

oznámení
OMÉXOM OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům & nájemcům pozemků ve městě Karlovy Vary,že v termínu
<br> červenec/2020 — leden/2021
<br> bude v této oblasti prováděna
<br> stavba,která řeší umístění nových rozpojovacích skříní a uložení kabelů NN k objektu p.p.č.509/6 k.ú.Bohatice,dle projektu vypracovaného firmou MONTPROJEKT,a.s.<.>
<br> Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo,s.r.o.<,>
<br> Na Střílně 1929/8,323 00 Plzeň - Bolevec <,>
<br> tel.: 373303184,fax.: 377542385 <.>
<br> IČO: 49196812 DIČ: CZ49196812
<br> Společnost je zapsaná v obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C a vl.4355
<br> Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona <.>
<br> \\ V\_)\_
<br> \I \\ OMEXOM EAR Energo s.r.o.Na SWM— 192928.Bohm,123 W Pitch tě.-mam:- nic.-czmm12_
<br> Tcl.: m m m '95 » ouexou GA Energo s.r.o.T.+420 373 303 111 Na Střílně 1929/8 inlo©gaenergo.cz 323 no Plzeň—Bolevec www.gaenergocz v.N = | + ENERGIES
<br> Jedna1elé; Zdeněk Žldek.XXXXXX XXXXX.Ing.XXXX XXXXXXX Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni.uddll C.vložka 4355,IČ: 49196812.DIČ: CZ49196812
<br> /1_ /( \ : _ / /I/ \L 1! „< \ \ :,/ l l *z \\ )“ V.<.> l \ \\ ' /'/ nití.liš'1l=í-':l NMR—.:lyfll-Í '.l LEGENDA | \ \\ „'/,/ ( Ji'l1l:[t1 Bytí/';; í- j:,'.lili \ j \\ \ 'Ž/.:1 in.;,m.1 melo » = ; _ kabel NN-nový * " š \ ! : : kabel NN v ochranné trubce l % kabel NN - stávající ! O'.+ 9 _ ',G rozpojovaci skříň - nová : &,*FJÝJÍř-ď )/ Ě /“>/ přípojková skříň - stávajícl l l * MÁ ' * á— uzernněnl nové - pásek Fezn 7,; „ \ s"70x ? <.>,(___ ( „TL/j„ je \ O / \ Í/Í' \; \\ '/ /' / 934/15;,f/ „“i,/ 4_* /.' //_./ ',Hloubka výkopu pro kabe-INN: /./,„,<.> »“' _ chodník: 0.6m /„»' - volný terén: hloubka OSm „„-“' ff — pozemek komunikace: hl 1.2m /' Protlak pod komunikaci: hl.mint 1.2m _! SRSZŽFNKWZ _.(Xšl'U R1115 WF u? " I' 5—5 Základní údaje: Napěťová soustava NN: 400/230V,st...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Karlovy Vary      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz